Životnosť produktov BG


Minimálna skladovateľnosť / životnosť originálne uzavretých BG produktov je 7 rokov od ich dátumu výroby.

Produkty v neoriginálnych obaloch alebo v otvorených nespotrebovaných obaloch by viac nemali byť používané a ani uskladňované, nakoľko obsahujú prchavé látky. Ich vyprchaním sa produkt degraduje a stáva sa tak nepoužiteľným. Na takto skladované výrobky sa nevzťahuje akákoľvek záruka u výrobcu produktu a ani u jeho autorizovaného predajcu.

Po ukončení skladovateľnosti / životnosti odporúčame produkt neotvárať, ale postupovať podľa doporučení výrobcu, ktoré sú uvedené na obale, alebo kontaktujte najbližšiu čerpaciu stanicu PHM, ktoré sú vybavené pre príjem a skladovanie takéhoto druhu chemických látok.

V žiadnom prípade nevyhadzujte prázdne, alebo plné (expirované) balenia do komunálneho odpadu!

Pokiaľ si neviete rady a nachádzate sa po blízku autoservisu, pokojne sa naň obráťte s prosbou o znehodnotenie / uskladnenie obalu, či expirovaného prípravku.